2012/07/25

UZTAILEKO UDAL-PLENOA

IRUNBERRIKO-JAIAK/FIESTAS DE IRUNBERRI
Bildu-Irunberrik udaleko jai-programaren aurka bozkatzen du. Batere partehartzailea eta originala ez den programa, iazkoaren kopia baina pobreagoa ekintzetan. Kultur-komisio berezia proposatzen dugu urte hasieratik jai partehartzaile eta herritarrak bermatzeko. Bildu-Irunberrik jaien aurrekontu zehaztua, programarekin batera banatzearen aldeko apustua egiten du.
Zezenen harresien egokitzapenaren inguruan, San Juaneko ataka, Titorrako ataka eta enparantzako tabloiak aldatuko dira. Gastu hau Jaien aurrekontuetatik (46700 euro gutxi gorabehera) kanpo geratzen da.

Bildu-Irunberri vota en contra del programa festivo. Un programa de cortar y pegar, copia del año pasado pero más pobre, poco o nada participativo y nada imaginativo. Proponemos una comisión de cultura específica desde principio de año para preparar unas fiestas de todos/as y para todos/as. Desde Bildu-Irunberri se aboga por integrar el presupuesto festivo detallado con el programa oficial.
Respecto a la adecuación del vallado de las vacas, se cambiaran los portones de San Juan, el de las Cuatro esquinas y los tablones de la plaza. Este gasto queda fuera del presupuesto festivo (46700 euros más o menos.


IKURREN LEGEA/LEY DE SIMBOLOS
Urtero ikurren-legearen baieztatzea burutzen da Irunberriko Udalean. BILDU-IRUNBERRITIK ikurrina Irunberriko herriaren errealitatearen zati bat dela uste dugu eta gure aurkako bozka jasotzen dute. Udalak ongi baino hobeki aplikatzen du ikurren lege hau ikurrinaren presentzia gure Udalean ukatzeko, ez dute hainbesterako interesik jartzen ikur Frankisten presentzia gure herrian murrizteko garaian.

Todos los años el Ayuntamiento se reafirma en la ley de símbolos. Desde BILDU-IRUNBERRI pensamos que la ikurriña es parte del sentir popular de Irunberri y votamos en contra de la misma. El Ayuntamiento de Irunberri aplica con ímpetu esta ley para evitar que la ikurriña hondee en nuestro ayuntamiento, pero no parece mostrar el mismo interés a la hora de disminuir la simbología Franquista en nuestro pueblo.